Đội Ngũ EdSOL

 

 

 

 

 

Lương Hiền Trang


Founder và CEO

Thạc sĩ Giáo Dục, Đại học Harvard

Chứng chỉ Certified Career Advisor của IACA (International Association of Career Advisors)

02 năm kinh nghiệm làm University Guidance Counselor tại trường Song ngữ Quốc tế liên cấp Wellspring

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thu Phương


Cử nhân khoa Tâm Lý Giáo Dục, Đại học Sư phạm Hà Nội

Chứng chỉ Global Career Counsellors của Univariety và UCLA Extension School

2.5 năm kinh nghiệm làm Career Guidance Counselor tại trường Song ngữ Quốc tế liên cấp Wellspring

 

 

 

Đăng Thị Thu Uyên 


Cử nhân Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên viên phát triển nội dung

 

 

Đinh Khắc Vũ


Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

Phạm Thị Trang


Cử nhân khoa Tâm Lý Giáo Dục, Đại học Sư phạm Hà Nội