Là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn hướng nghiệp của Việt Nam, EdSOL mang lại dịch vụ tư vấn hướng nghiệp mới mẻ và hấp dẫn. Chúng tôi kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, được nghiên cứu và chứng thực bởi các tổ chức uy tín trên thế giới nhằm mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất đối với học sinh Việt Nam.

Dịch vụ Tư vấn hướng nghiệp của EdSOL gồm có: