SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

Là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn hướng nghiệp của Việt Nam, EdSOL mang lại dịch vụ tư vấn hướng...
(more)

Xem chi tiết
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Bên cạnh các khóa học lý thuyết, trải nghiệm nghề nghiệp thực tế cũng là một trong những yếu tố quan trọng, không chỉ...
(more)

Xem chi tiết
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Thiết kế chương trình  Các tổ chức thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đề có nhu cầu phát triển các bộ môn để...
(more)

Xem chi tiết